Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B&B De Heerlijkheid

Artikel 1 - . Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van B&B De Heerlijkheid. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van B&B De Heerlijkheid.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  • B&B De Heerlijkheid. 
  • Femke Voorbraak    
  • Boerijendijk 4
  • 7141HB Groenlo
  • Telefoonnummer: 06-53832144 
  • E-mailadres: info(at)benbdeheerlijkheid.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
3.1 Op alle overeenkomsten van B&B De Heerlijkheid zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door het boeken van een overnachting geeft de koper aan de voorwaarden van B&B De Heerlijkheid te kennen en deze te accepteren. De voorwaarden zijn beschikbaar op de website en tevens schriftelijk, per e-mail of telefonisch op te vragen.
3.2 Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
4.2 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - De prijs
5.1 De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd tijdens de vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief BTW.
5.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 - De overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
6.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid.

arrow_upward